Територіальні органи ДФС
у Житомирській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

МЕМОРАНДУМ податкових відносин

10.08.2012

Меморандум податкових відносин

           

            Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення атмосфери довіри  та партнерських відносин між платниками податків та органами державної податкової служби, Державна податкова служба у Житомирській області (далі – ДПС в області), з однієї Сторони, та Територіальне відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Житомирській області (далі – ТВ АППУ в Житомирській області), з іншої Сторони (далі – Сторони), уклали Меморандум податкових відносин для досягнення зазначених цілей на засадах об'єднання можливостей Сторін.

Меморандум є публічною угодою між ТВ АППУ в Житомирській області та ДПС в області, яка декларує права та обов’язки платників податків та органів державної податкової служби в області у питаннях удосконалення законодавчого процесу встановлення, регулювання, стягнення та використання податків і зборів.

І.Загальні положення
Податкові відносини в Україні регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України, спеціальним законодавством України, чинними міжнародними договорами та ґрунтуються на засадах рівності і взаємної відповідальності держави та платників податків. Не допускаються будь-які прояви дискримінації Сторін Меморандуму. При організації адміністрування податків і зборів, ДПС в області керується принципами верховенства права, забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб, включаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Предметом Меморандуму також є реформування за участі громадськості податкової системи України, співробітництво Сторін щодо захисту законних прав платників податків, контролю за додержанням податкового законодавства, запобігання правопорушень у сфері податкових відносин. ІІ. Зобов’язання Сторін Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації податкових відносин між державою і платниками податків, Сторони домовилися про таке:
1. Взаємне представництво у керівних органах ДПС в області та ТВ АППУ в Житомирській області:
представник ДПС в області входить до складу ради ТВ АППУ в Житомирській області представник ради ТВ АППУ в Житомирській області входить до складу колегії ДПС в області (за погодженням).
 
2. Надання інформації:
ДПС у Житомирській області надає ТВ АППУ в Житомирській області узагальнену інформацію про факти порушення податкового законодавства, тенденції розвитку процесів, пов’язаних з оподаткуванням та дотриманням податкового законодавства, яка відповідно до чинного законодавства України не є конфіденційною або таємною; ДПС в області, районні державні податкові служби в узгоджений Сторонами термін надають відповіді на запити ТВ АППУ в Житомирській області; Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, яка становить взаємний інтерес, систематично проводити зустрічі, консультації і переговори, за результатами яких складаються протокольні рішення, що мають рекомендаційний характер; ТВ АППУ в Житомирській області здійснює збір та узагальнення інформації щодо неякісного виконання функцій податковими органами та забезпечує комунікативний зв‘язок платників податків з органами державної податкової служби; ТВ АППУ в Житомирській області має право надавати відповідні рекомендації щодо внесення необхідних змін у практичну діяльність податкових органів та до нормативно-правових актів, які регулюють їх діяльність, а також висвітлювати проблемні питання у податковій сфері.

3. Організація навчального процесу:
ТВ АППУ в Житомирській області періодично узгоджує з ДПС в області графіки та тематику спільних семінарів, інших просвітницьких заходів з актуальних питань оподаткування; відповідно до планів спільних дій Сторони провадять узгоджені заходи, спрямовані на формування високої податкової культури громадян, майбутніх платників податків, впровадження ідеології партнерства між Державною податковою службою та платниками податків.

4. З метою забезпечення об'єктивності в роботі з платниками податків, створення реального механізму налагодження партнерських відносин між податковими органами та платниками податків, участі громадськості в реформуванні податкової системи, представники ТВ АППУ в Житомирській області можуть приймати участь у постійнодіючій узгоджувальній комісії щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері оподаткування, функціями якої є:
розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникають між платниками податків та податковими органами у процесі сплати та адміністрування податків; сприяння у вирішенні проблемних ситуацій виключно у правовому полі, дотримуючись презумпції невинуватості та не порушуючи прав платників податків.

ІІІ. Прикінцеві положення
Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв'язків, сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. Дія Меморандуму продовжується до моменту, доки Сторони зацікавлені у співробітництві. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін. Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу: один примірник - для ДПС в області, другий - для ТВ АППУ в Житомирській області.
 

Голова Державної податкової служби у Житомирській області _____________С.В.Шинкаренко«_15__» лютого 2012 року

 

Голова Ради Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Житомирській області __________ С.М.Забавська «__15_»лютого 2012 року