Територіальні органи ДФС
у Житомирській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Протокол №2 засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області

15.06.2017

Протокол № 2 засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області

 

Дата та час проведення: 15 червня 2017 року, о 15 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Житомир вул. Ю.Тютюнника,7, кімн. 302

Присутні : Годовська Т.Б., Яремчук І.В.,  Чижевська Л.В., Чеховець Т.В.,

Александрук Г.В., Левковська К.В., Корнійчук А.М. 

Порядок денний  

1. Затвердження списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та списку представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

2. Уповноваження представника Ініціативної групи для відкриття установчих зборів.

3. Затвердження рекомендацій установчим зборам щодо проекту Порядку денного.

Кворум є.

СЛУХАЛИ: 

Годовську Т.Б., яка озвучила порядок денний засідання та запропонувала проголосувати за нього. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

  „за” – 7;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

  ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити Порядок денний. 

 З питання 1 Порядку денного

СЛУХАЛИ: 

Секретаря ініціативної групи - Левковську К.В., яка повідомила про те, що до Ініціативної групи надійшло 20 пакетів документів від ІГС, що виявили бажання взяти участь в установчих зборах. З них Ініціативною групою виявлено 10 випадків невідповідності поданих ІГС документів вимогам Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (далі – Типове положення).

 Відповідно до рішення Ініціативної групи таким ІГС електронною поштою було направлено пропозиції щодо усунення виявлених порушень у строки, передбачені Постановою № 996. З 10 ІГС усунули порушення 6 ІГС,  2 кандидатам ІГС відмовлено,  з яких один ІГС надав нову кандидатуру замість відмовленому кандидату  щодо участі в установчих зборах і 2 не усунули невідповідності поданих ІГС документів вимогам Типового положення в установлені строки.

Запропоновано  допустити 16 кандидатів до складу Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області, які братимуть участь в установчих зборах, та чотирьом представникам ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (списки додаються).

 ГОЛОСУВАЛИ: 

 „за” – 7;

 „проти” – 0;

 „утрималися” – 0.

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити список кандидатів до складу Громадської ради при ГУ ДФС  у Житомирській області, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови (списки додаються). Для розміщення на суб-сайті ГУ ДФС у Житомирській області надати затверджені списки кандидатів, а також інформацію про результати діяльності інститутів громадянського суспільства та біографічні довідки кандидатів . 

 З питань 2 Порядку денного  

СЛУХАЛИ: 

Яремук І.В.- члена ініціативної групи, яка запропонувала уповноважити голову Ініціативної групи на відкриття установчих зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

 „за” – 7;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

 

ВИРІШИЛИ: 

 Уповноважити голову Ініціативної групи  - Годовську Т.Б. на відкриття установчих зборів.   

З питань 3 Порядку денного

СЛУХАЛИ:  

Чеховець Т.В., Чижевські Л.В., які запропонували затвердити такий проект порядку денного установчих зборів:

 1. Вступне слово Голови Ініціативної групи – Годовська Т.Б.
 2. Вступне слово Голови ГУ ДФС у Житомирській області – Лавров О.С.
 3. Затвердження регламенту зборів.
 4. Обрання лічильної комісії.
 5. Обрання головуючого на установчих зборах.
 6. Обрання секретаря установчих зборів.
 7. Інформація Голови попереднього складу Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області про її діяльність.
 8. Звіт Голови Ініціативної групи про проведену роботу із підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області – Годовська Т.Б.
 9. Проведення голосування для обрання нового складу Громадської ради.
 10. Оголошення результатів голосування та обраного складу Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Житомирській області.
 11. Заключне слово головуючого на установчих зборах.
 12. Різне.

  ГОЛОСУВАЛИ:

„за” – 7;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0.

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити наведений проект порядку денного установчих зборів.

СЛУХАЛИ:  

Годовську Т.Б., яка підвела підсумки та закрила засідання Ініціативної групи.

 

Голова Ініціативної групи                                                              Т.Б.Годовська

Секретар Ініціативної групи                                                                К.В.Левковська